J2 Invest logo

Kontakt
Jens Kjær Christiansen, Adm. direktør, tlf.: +45 20 67 32 57
Jesper Stepien, Projektudvikler, tlf.: +45 24 60 10 12